Waarom brand dodelijk is

Waarom brand dodelijk is

Adem in adem uit

Brand is een situatie waarin iedere seconde telt. Bij een brand komen er verbrandingsgassen vrij doordat zaken vlam vatten. Wanneer die verbrandingsgassen in aanraking komen met zuurstof ontstaat er een levensgevaarlijke situatie. De belangrijkste reden waarom brand dodelijk is, is dan ook niet de brand zelf maar de verbrandingsgassen die je inademt. Waar verbrandingsgassen zijn is namelijk in een gesloten ruimte geen zuurstof meer. Je raakt buiten bewustzijn en bent niet meer in staat om jezelf in veiligheid te brengen. Dat is de reden waarom de brandweer werkt met ademluchttoestellen. Dat zijn de toestellen die ervoor zorgen dat jij zuurstof kan inademen via een speciaal masker terwijl je een brand blust of onderzoekt. Je houdt als het ware het hoofd koel in deze situatie en voorziet je lichaam van zuurstof.

Hoe kom jij aan deze toestellen

Steeds meer bedrijven die in de petrochemische industrie werken hebben personeel in dienst wat reddend optreedt wanneer er een brand ontstaat. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van en ademluchttoestel. De apparaten dienen in een bedrijf beschikbaar te zijn zodat er bij een brand in een gesloten ruimte efficiënt kan worden ingegrepen waardoor het risico op een uitslaande brand kan worden voorkomen. Je koopt zo’n toestel via een safety solutions bedrijf. De aanschafprijs tussen 700 en 1000 euro is redelijk hoog. Het is dan ook om die reden dat je een dergelijk toestel ook kan huren, waardoor het voortdurend voor je wordt gecontroleerd. Jij weet op die manier dat de zuurstoffles die erbij hangt niet verouderd is, en dat de apparatuur voortdurend in goede conditie blijft. Het is goed om bij dit soort aanschaffen niet uit te zijn op een koopje en geen tweedehands apparatuur te kopen. Kijk altijd of de controles wel goed zijn uitgevoerd bij een ademluchttoestel. Je wil immers dat het veiligheid geeft.