VCA VOL behalen?

VCA VOL behalen?

Een VCA VOL certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Hierbij wordt gekeken vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. Deze werkzaamheden vinden veelal plaats in een fabriek, bij het doen van installaties en op werkplaatsen en projectlocaties. Als leidinggevende van zo’n werkplaats moet u in het bezit zijn van een VCA VOL. Dit is het VCA certificaat voor leidinggevenden.

Wat is een VCA VOL

Het is een diploma wat gelijk staat aan een gewoon VCA certificaat, alleen is deze gespecificeerd voor leidinggevenden. Het staat voor: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VGM Checklist Aannemers. Hier wordt mee laten zien dat u de basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat u deze kennis kunt toepassen. U waarborgt en vergroot de veiligheid van uw medewerkers met dit certificaat. Wanneer er een onveilige situatie is ontstaan, weet u precies hoe u moet handelen.

Preventiemedewerker

Een medewerker met een VCA VOL certificaat kan een goede basis vormen voor een preventiemedewerker. Bij een opleiding van preventiemedewerkers worden er geen eisen gesteld en zijn opleidingen ook niet verplicht. Als preventiemedewerker moet u genoeg kennis hebben over de arbeidsrisico’s, maar ook over aanvullende zaken die binnen het bedrijf spelen. Of een VCA VOL certificaat voldoende is als preventiemedewerker is dus afhankelijk van het bedrijf waar een medewerker werkzaam is.

Is een VCA basis nodig?

Het doen van een VCA opleiding basisveiligheid is niet verplicht voor het behalen van een VCA VOL certificaat. U kunt dit certificaat behalen zonder enige vooropleiding. Tijdens een VCA VOL worden naast de basisveiligheid, ook onderwerpen besproken als: het ontstaan van ongevallen, methodes om veilig werken te bevorderen en het organiseren en houden van toolbox vergaderingen. Kortom is een VCA VOL is de VCA basisopleiding in combinatie met de organisatie van veiligheid door u als leidinggevende van de werkplaats of fabriek.