kwetsende zaken geroepen of geschreven: en nu?

kwetsende zaken geroepen of geschreven: en nu?

Zoals iedereen zijn kinderen probeert bij te brengen in de opvoeding is het niet netjes om andere mensen opzettelijk te kwetsen of te beledigen. Het is niet alleen niet netjes maar het is ook strafbaar. Het strafrecht kent drie smaken: belediging, smaad en laster. Met een  belediging tast je op een krenkende manier  iemands eer en goede naam aan.  Met smaad wordt doelbewust de eer of goede naam van het slachtoffer  op een erg kwetsende en beledigende manier aangetast.  Van laster is sprake is je op een planmatige manier iemands eer en goede naam aantast met leugens.

De politie aan het werk na aangifte

De politie gaat actie ondernemen als er aangifte gedaan. Als er sprake is van laster en op georganiseerde en goed voorbereide manier geprobeerd wordt om iemand doelbewust te krenken en te beschadigen dan is dat in strafrechtelijke zin anders dan dat iemand in het heetst van de strijd iets onaardigs of kwetsend roept. Er zit een heel groot grijs gebied tussen wat misschien wel laakbaar is en niet netjes en wat strafbaar is.  Het gekwetst of beledigd voelen is heel erg subjectief. Waar de één zich omdraait en verder gaat met zijn leven zal de ander zich tot op het bot toe gekwetst voelen  en alles in het werk stellen om tot aan de strafrechter zijn of haar genoegdoening te halen. Laster wordt het zwaarst gestraft omdat er sprake is van doelbewust en planmatig krenken en beschadigen en daarbij gebruik gemaakt wordt van leugens.

De gespecialiseerde strafrechtadvocaat

Heb je een keer iets geroepen of geschreven dat niet aardig was maar ook niet aardig bedoeld was en wordt er aangifte gedaan van belediging, smaad of laster dan is het verstandig de hulp van een strafrechtadvocaat in te roepen als blijkt dat een goed gesprek en mogelijk zelfs excuses niet leiden tot intrekking van de aangifte. Het is een ingewikkelde juridische materie waar de gespecialiseerde jurist goed de weg in weet.